share

Димитър Казаков - НеронКомпозиция

  • Датировка: 60-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: мастило, хартия
  • Размер: 35,9 х 29,1
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1190
Не е в наличност