share

Георги БогдановРилският манастир

  • Датировка: 1933
  • Техника и материал: гравюра на дърво, хартия,
  • Размер: 10,5 х 11,5 (13 х 14) см
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1210
Не е в наличност