share

Маргарита МилиджийскаДеца

  • Датировка: кр. на 40-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслено бои, платно
  • Размер: 92 х 72,2
  • Подпис: долу ляво, монографирана №170, стр. 104
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1251
по запитване