share

Иван ПенковГайдар

  • Датировка: 20-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 65,5 х 53 см
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1315
Не е в наличност