share

Атанас ЯрановКомпозиция

  • Датировка: 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: смесена техника, хартия
  • Размер: 36 х 42,5 см
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1320
Цена: 4100 лв.