share

Димитър Казаков - НеронНатюрморт

  • Датировка: 50-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: гравюра на дърво, хартия
  • Размер: 19 х 24 (23 х 28,4)
  • Подпис: -
  • Вид: Графика
  • Жанр: Натюрморт
  • Идент. номер: 1366
Не е в наличност