share

Димитър Казаков - НеронКомпозиция

  • Датировка: 50-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: неронография, хартия
  • Размер: 16,4 х 23,8 см
  • Подпис: -
  • Вид: Графика
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1368
Не е в наличност