share

Димитър Казаков - НеронНа герана

  • Датировка: 60-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: акварел, хартия
  • Размер: 25 х 19 (33,3 х 26,8)
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1370
Не е в наличност