share

Атанас ЯрановКомпозиция с кон

  • Датировка: 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: мастило, картон
  • Размер: 20 х 13,6
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1378
Не е в наличност