share

Теню ПиндаревСозопол (Край морето)

  • Датировка: 80-те – 90-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: пастел, хартия
  • Размер: 32 х 35,5
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1395
Не е в наличност