share

Теню ПиндаревВрани

  • Датировка: 1988
  • Техника и материал: туш, молив, сангин, хартия
  • Размер: 50,5 х 40,5
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1396
по запитване