share

Теню ПиндаревКрай Варна I

  • Датировка: 80-те – 90-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: акварел, хартия
  • Размер: 49,5 х 68
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1408
по запитване