share

Теню ПиндаревБелите фасади

  • Датировка: 80-те – 90-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: пастел, хартия
  • Размер: 47 х 47
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1414
Не е в наличност