share

Теню ПиндаревПариж

  • Датировка: 1965
  • Техника и материал: литография, хартия, 14/15
  • Размер: 40 х 57 (50 х 70)
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1415
по запитване