share

Жана КостурковаПролет

  • Датировка: 1974
  • Техника и материал: литография, хартия, 29/60
  • Размер: 34,8 х 44,3 (50 х 69,4)
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1417
Не е в наличност