share

Стоян ВеневСтоян Венев сред своите герои

  • Датировка: 1988
  • Техника и материал: флумастер, пастел, хартия
  • Размер: 23 х 30,8
  • Подпис: подпис и дата долу дясно; посвещение
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1421
Не е в наличност