share

Харалампи Тачев Композиция

  • Датировка: ок. 1910
  • Техника и материал: молив, хартия
  • Размер: 25,5 х 22
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1454
по запитване