share

Борис ШаровСемейство

  • Датировка: 1941
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 74 х 64
  • Подпис: подпис и дата долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 1502
Не е в наличност