share

Наум ХаджимладеновБитка

  • Датировка: 50-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: туш, акварел, хартия
  • Размер: 34,8 х 50
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1505
Цена: 1500 лв.