share

Стоян ВеневКопие по „Захарка“ (1825) на Алексей Венецианов

  • Датировка: 40-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 33,8 х 22
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 1555
Не е в наличност