share

Стоян ВеневСеднало дете

  • Датировка: 40-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 37 х 26,5 см
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 1556
Не е в наличност