share

Стоян ВеневМомче

  • Датировка: 40-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 39 х 23
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 1566
Не е в наличност