share

Никола МаневПодземен свят

  • Датировка: ок. 2000
  • Техника и материал: маслени бои, шперлат
  • Размер: 40,5 х 49,5
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1593
по запитване