share

Иван МилевРисунки - човешки фигури

  • Датировка: 20-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: молив, паус
  • Размер: 29 х 38,5
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1678
Цена: 1600 лв.