share

Иван МилевПроект за декоративна композиция; на гърба: Ескиз

  • Датировка: 20-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: молив, туш, хартия
  • Размер: 26,4 х 18,5
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1710
по запитване