share

Иван МилевСкица – впрегнат кон, (двустранна); на гърба: Стилизирана човешка фигура

  • Датировка: 20-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: молив, хартия
  • Размер: 22,3 х 18
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1714
по запитване