share

Бочо ДоневМайка с дете

  • Датировка: 30-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: гравюра на дърво, хартия
  • Размер: 16,5 х 11,5
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Графика
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1781
по запитване