share

Георги Ковачев - Гришата Цикъл „Народни приказки и песни“ III

  • Датировка: 1970
  • Техника и материал: монотипия, хартия
  • Размер: 31,5 х 28,3 (47,3 х 42)
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1853
Не е в наличност