share

Георги Ковачев - Гришата Цикъл „Народни приказки и песни“ IV

  • Датировка: 1970
  • Техника и материал: монотипия, хартия
  • Размер: 31,2 х 27 (48 х 40,8
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1854
по запитване