share

Георги Ковачев - Гришата Композиция от илюстрации „На полето”

  • Датировка: 1959
  • Техника и материал: туш, хартия
  • Размер: 29,3 х 29
  • Подпис: подпис и дата долу ляво
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1881
по запитване