share

Георги Ковачев - Гришата Избори за народни съвети

  • Датировка: 05.04.1959
  • Техника и материал: акварел, картон
  • Размер: 38 х 55
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1884
по запитване