share

Маргарита МилиджийскаСеднала жена

  • Датировка: 50-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: цветни моливи, хартия
  • Размер: 24,5 х 16,8
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 1939
по запитване