share

Иван ТабаковЛодка край брега

  • Датировка: 40-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 48 х 58
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1945
Не е в наличност