share

Теню ПиндаревСтара мина

  • Датировка: 80-те г. на ХХ
  • Техника и материал: акварел, хартия
  • Размер: 39,5 х 45,3
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1957
по запитване