share

Данаил ДечевМома

  • Датировка: 20-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: гваш, картон
  • Размер: 45 х 42,2 см
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1975
по запитване