share

Христо Каварналиев Залив

  • Датировка: 1929
  • Техника и материал: гваш, хартия
  • Размер: 17,3. х 25,7
  • Подпис: подпис и дата долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 2029
по запитване