share

Невена ТрънковаВаза с цветя

  • Датировка: 40-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 60 х 49,5
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Натюрморт
  • Идент. номер: 2030
по запитване