share

Атанас ЯрановГребци

  • Датировка: 70-те, 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: туш, креда, пастел, амбалажна хартия
  • Размер: 58,5 х 26,1
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2069
Не е в наличност