share

Атанас ЯрановЧовек и куче

  • Датировка: 70-те, 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: акварел, туш, картон
  • Размер: 32,7 х 56
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2074
по запитване