share

Атанас ЯрановАвтопортрет

  • Датировка: 1983
  • Техника и материал: акварел, пастел, темпера, картон
  • Размер: 31 х 22,6
  • Подпис: подпис долу ляво, дата долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 2076
Не е в наличност