share

Атанас ЯрановФигура с букрания (бича глава)

  • Датировка: 70-те, 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: темпера, картон
  • Размер: 47,5 х 31,6
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2081
Не е в наличност