share

Атанас ЯрановСливане

  • Датировка: 1984
  • Техника и материал: темпера, картон
  • Размер: 35 х 46,5
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2087
по запитване