share

Атанас ЯрановКомпозиция с автопортрет

  • Датировка: 1983
  • Техника и материал: пастел, темпера, картон
  • Размер: 37,2 х 30
  • Подпис: подпис и дата горе дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2088
по запитване