share

Атанас ЯрановБряг

  • Датировка: 70-те, 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: туш, темпера, картон
  • Размер: 36 х 42,5
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2090
Не е в наличност