share

Никола ШамановВенеция

  • Датировка: 1971
  • Техника и материал: маслени бои, фазер
  • Размер: 70,5 х 51
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 2105
Цена: 2500 лв.