share

Христо БерберовБлагославяне

  • Датировка: 20-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: молив, креда, въглен, хартия
  • Размер: 32,6 х 25
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2130
по запитване