share

Данаил ДечевЦърква

  • Датировка: 30-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: сух пастел, хартия
  • Размер: 30,5 х 24
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 2151
по запитване