share

Бенчо ОбрешковМомиче

  • Датировка: 40-те г. на ХХ век
  • Техника и материал: акварел, хартия
  • Размер: 44 х 30,5
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 2166
Не е в наличност