share

Атанас ЯрановРазпятие

  • Датировка: 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: мастило, хартия
  • Размер: 16,5 х 12,5
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2193
по запитване