share

Христо Каварналиев Открито море

  • Датировка: 1934
  • Техника и материал: гваш, картон
  • Размер: 27,7 х 37
  • Подпис: подпис и дата горе ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 2276
Не е в наличност